Gwasanaeth casglu batris y cartref

Gwasanaeth Casglu wythnosol am ddim ar gyfer hen fatris y cartref (batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V).Clip batris pinc

Clip batris pinc a Trolibocs

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V.)

Gosodwch glip eich bag pinc y gellir ei ailddefnyddio ar handlen eich Trolibocs

Ni fyddwn yn casglu'r batris canlynol:

 • Teclynnau gwefru batris *
 • Batris ceir * (Gweler: Canllawiau Ailgylchu A i Y)
 • Batris y gellir eu gwefru o liniaduron, ffonau symudol, tŵls trydan neu sugnwyr llwch *
 • E-sigaréts neu binnau fêp **
 • Batris ‘botwm’ lithiwm-ïon, fel y rhai a ddefnyddir mewn cyfrifianellau, dyfeisiau cymorth clyw neu watshis *

* Ewch â'r eitemau hyn i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

** Dylech gael gwared â'r rhain fel eitemau trydanol bach.

Bag plastig untro

Bag plastig untro

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V.)

Rhowch hen fatris y cartref mewn bag plastig untro, ei glymu’n ddiogel, a’i roi ar dop un o’ch bagiau y gellir eu hailddefnyddio.

Ni fyddwn yn casglu'r batris canlynol:

 • Teclynnau gwefru batris *
 • Batris ceir * (Gweler: Canllawiau Ailgylchu A i Y)
 • Batris y gellir eu gwefru o liniaduron, ffonau symudol, tŵls trydan neu sugnwyr llwch *
 • E-sigaréts neu binnau fêp **
 • Batris ‘botwm’ lithiwm-ïon, fel y rhai a ddefnyddir mewn cyfrifianellau, dyfeisiau cymorth clyw neu watshis *

* Ewch â'r eitemau hyn i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

** Dylech gael gwared â'r rhain fel eitemau trydanol bach.

Bag plastig untro

Bag plastig untro

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V.)

Rhowch hen fatris y cartref mewn bag plastig untro, ei glymu’n ddiogel, a’i roi ar y llawr yn ymyl eich biniau cymunedol.

Ni fyddwn yn casglu'r batris canlynol:

 • Teclynnau gwefru batris *
 • Batris ceir * (Gweler: Canllawiau Ailgylchu A i Y)
 • Batris y gellir eu gwefru o liniaduron, ffonau symudol, tŵls trydan neu sugnwyr llwch *
 • E-sigaréts neu binnau fêp **
 • Batris ‘botwm’ lithiwm-ïon, fel y rhai a ddefnyddir mewn cyfrifianellau, dyfeisiau cymorth clyw neu watshis *

* Ewch â'r eitemau hyn i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

** Dylech gael gwared â'r rhain fel eitemau trydanol bach.