Gwasanaeth Casglu eitemau trydanol bach

Casgliadau wythnosol am ddim ar gyfer eich eitemau trydanol bach.Ar ben eich Trolibocs

Trolibocs

Eitemau trydanol bach, gan gynnwys:

 • Raseli trydan
 • Sychwyr gwallt
 • Heyrn
 • Tegellau
 • Offer pŵer
 • Radios
 • Tostwyr

Rhowch eich eitemau trydanol bach yn rhydd ar ben eich Trolibocs i'w casglu.

Ni ddylai'r eitemau trydanol bach fod yn fwy na thaflen o bapur A4. Os yw'r eitem yn cynnwys batris y mae modd eu tynnu allan, dylid gwneud hynny a'u rhoi yn y cynwysyddion casglu batris. Gellir mynd ag eitemau trydanol mwy i’ch Canolfan Ailgylchu a Gwastraff agosaf.

E-sigaréts a phinnau fêp: Rhowch y rhain mewn bag plastig untro, ei glymu'n dynn, yna ei roi ar ben eich Trolibocs.

Ar ben un o'ch bagiau
y gellir eu hailddefnyddio

Eitemau trydanol bach

Eitemau trydanol bach, gan gynnwys:

 • Raseli trydan
 • Sychwyr gwallt
 • Heyrn
 • Tegellau
 • Offer pŵer
 • Radios
 • Tostwyr

Rhowch eich eitemau trydanol bach yn rhydd ar ben un o’ch bagiau y gellir eu hailddefnyddio.

Ni ddylai'r eitemau trydanol bach fod yn fwy na thaflen o bapur A4. Os yw'r eitem yn cynnwys batris y mae modd eu tynnu allan, dylid gwneud hynny a'u rhoi yn y cynwysyddion casglu batris. Gellir mynd ag eitemau trydanol mwy i’ch Canolfan Ailgylchu a Gwastraff agosaf.

E-sigaréts a phinnau fêp: Rhowch y rhain mewn bag plastig untro, ei glymu'n dynn, yna ei roi ar ben eich Trolibocs.

Ar y llawr,
wrth y biniau cymunedol

Eitemau trydanol bach

Eitemau trydanol bach, gan gynnwys:

 • Raseli trydan
 • Sychwyr gwallt
 • Heyrn
 • Tegellau
 • Offer pŵer
 • Radios
 • Tostwyr

Rhowch eich eitemau trydanol bach yn rhydd ar y llawr, wrth ymyl y biniau cymunedol.

Ni ddylai'r eitemau trydanol bach fod yn fwy na thaflen o bapur A4. Os yw'r eitem yn cynnwys batris y mae modd eu tynnu allan, dylid gwneud hynny a'u rhoi yn y cynwysyddion casglu batris. Gellir mynd ag eitemau trydanol mwy i’ch Canolfan Ailgylchu a Gwastraff agosaf.

E-sigaréts a phinnau fêp: Rhowch y rhain mewn bag plastig untro, ei glymu'n dynn, yna ei roi ar ben eich Trolibocs.