Newidiadau'n ymwneud ag ailgylchu a gwastraff: Beth sy'n mynd i ble?

Dysgwch beth allwch chi eu hailgylchu a pha gynhwysydd i'w ddefnyddio o fis Mehefin 2024 ymlaen.


Gweler hefyd: Pecynnau gwybodaeth.

Trolibocs
(y blwch uchaf gyda chaead glas)

Trolibocs

Papur, gan gynnwys:

 • Llythyrau
 • Amlenni
 • Cylchgronau
 • Papurau newydd
 • Taflenni gwybodaeth
 • Catalogau
 • Papur argraffedig

Eitemau trydanol bach

Yn rhan o’ch gwasanaeth casglu ymyl palmant newydd, byddwn hefyd yn casglu eich eitemau trydanol bach (megis tostwyr a raseli trydan) bob wythnos. Rhowch eich eitemau trydanol bach yn rhydd ar ben eich Trolibocs i'w casglu (neu'n rhydd ar ben un o'ch bagiau amldro ar gyfer cartrefi sy'n derbyn y gwasanaeth bagiau).

Dysgwch fwy am y gwasanaeth casglu eitemau trydanol bach.

Trolibocs
(y blwch canol gyda chaead coch)

Trolibocs

Metelau cymysg, plastigau a chartonau, gan gynnwys:

 • Caniau metel, tuniau, erosolau gwag a ffoil glân
 • Poteli plastig, potiau, tybiau a hambyrddau
 • Cartonau bwyd a diod, megis "Tetra Pak"
 • Caeadau metel oddi ar boteli neu jariau gwydr

Trolibocs
(y blwch gwaelod gyda chaead gwyrdd)

Trolibocs

Poteli a jariau gwydr (dim caeadau).

Bag glas amldro

Bag glas amldro

Cardfwrdd, gan gynnwys:

 • Cardfwrdd
 • Llewys cardfwrdd a ddefnyddir ar gyfer bwydydd wedi’u pecynnu, gan gynnwys prydau parod a chynnyrch sydd â nifer mewn pac
 • Cartonau wyau
 • Tiwbiau papur toiled / papur cegin
 • Bocsys grawnfwyd
 • Papur lapio (ond nid papur lapio ffoil)
 • Cardiau cyfarch (heb fathodynnau, rhubanau, gliter neu glymau)

Cadi oren
(yn ogystal â chadi arian llai i’w ddefnyddio yn y tŷ)

Cadi Oren a Chadi Arian

Gwastraff bwyd, gan gynnwys:

 • Bagiau te wedi'u defnyddio
 • Gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Ffrwythau
 • Croen llysiau
 • Cig a physgod amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Crafion platiau neu fwyd dros ben nad oes modd ei gadw’n ddiogel er mwyn ei fwyta yn nes ymlaen
 • Bwyd nad yw’n ddiogel i'w fwyta mwyach

O 2023 ymlaen, bydd cadis bwyd newydd yn ddu neu lwyd, gyda chaead oren.

Bin glas neu ddu 240 litr ar olwynion

Bin glas neu ddu 240 litr ar olwynion

Gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Gwastraff y cartref nad oes modd ei ailgylchu na'i gompostio trwy wasanaethau ymyl palmant safonol y Cyngor.

Bydd pob cartref sy'n derbyn y gwasanaeth bin ar olwynion yn defnyddio bin 240 litr ar gyfer gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Os oes gennych fin du ar olwynion 140/180 litr a bin glas mwy ar olwynion 240 litr:

 • Defnyddiwch eich bin glas mwy ar olwynion 240 litr ar gyfer gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.
 • Byddwn yn casglu eich bin du ar olwynion 140/180 litr gwag rhwng dydd Llun 3 Mehefin a dydd Gwener 2 Awst 2024.

Os oes gennych fin du ar olwynion 240 litr a bin glas ar olwynion 240 litr:

 • Defnyddiwch y bin ar olwynion 240 litr sydd yn y cyflwr gorau ar gyfer gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.
 • Byddwn yn casglu eich bin ar olwynion 240 litr gwag arall rhwng dydd Llun 3 Mehefin a dydd Gwener 2 Awst 2024.

Byddwn yn dosbarthu bin 240 litr ar olwynion i gartrefi ar y gwasanaeth bin ar olwynion sydd heb un.

Dysgwch fwy am y newidiadau i’r gwasanaeth casglu gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Clip batris pinc

Clip batris pinc

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V).

Gosodwch eich clip batris pinc ar eich Trolibocs.

Dysgwch fwy am y casgliadau wythnosol newydd ar gyfer hen fatris y cartref.

Cadi Du
(gyda chaead piws)

Cadi Du (gyda chaead piws)

Cynnyrch Hylendid Amsugnol, gan gynnwys:

 • Clytiau tafladwy, bagiau clytiau a weips
 • Powlenni gwely a leinars
 • Padiau anymataliaeth
 • Padiau gwely a chadair
 • Bagiau colostomi a stoma
 • Bagiau cathetr a photeli wrin, a
 • Menig plastig a ffedogau untro

Mae casgliadau Cynnyrch Hylendid Amsugnol yn wasanaeth dewisol. Mae'n rhaid cofrestru.

Sach gwyn untro

Sach gwyn untro

Casgliadau tecstilau, gan gynnwys:

 • Dillad glân
 • Esgidiau

Mae casgliadau tecstilau yn wasanaeth dewisol. Bydd ein partner 'Co-Options' yn cynnig gwasanaeth casglu bob 4 wythnos ar gyfer tecstilau a gyflwynir yn y sach gwyn a ddarperir.

Casgliadau Tecstilau.

Bag glas tywyll amldro

Bag glas tywyll amldro

Papur, gan gynnwys:

 • Llythyrau
 • Amlenni
 • Cylchgronau
 • Papurau newydd
 • Taflenni gwybodaeth
 • Catalogau
 • Papur argraffedig

Bag coch amldro

Bag coch amldro

Metelau cymysg, plastigau a chartonau, gan gynnwys:

 • Caniau metel, tuniau, erosolau gwag a ffoil glân
 • Poteli plastig, potiau, tybiau a hambyrddau
 • Cartonau bwyd a diod, megis "Tetra Pak"
 • Caeadau metel oddi ar boteli neu jariau gwydr

Bag gwyrddlas amldro

Bag gwyrddlas amldro

Poteli a jariau gwydr (dim caeadau).

Bag glas amldro

Bag glas amldro

Cardfwrdd, gan gynnwys:

 • Cardfwrdd
 • Llewys cardfwrdd a ddefnyddir ar gyfer bwydydd wedi’u pecynnu, gan gynnwys prydau parod a chynnyrch sydd â nifer mewn pac
 • Cartonau wyau
 • Tiwbiau papur toiled / papur cegin
 • Bocsys grawnfwyd
 • Papur lapio (ond nid papur lapio ffoil)
 • Cardiau cyfarch (heb fathodynnau, rhubanau, gliter neu glymau)

Cadi oren
(yn ogystal â chadi arian llai i’w ddefnyddio yn y tŷ)

Cadi Oren a Chadi Arian

Gwastraff bwyd, gan gynnwys:

 • Bagiau te wedi'u defnyddio
 • Gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Ffrwythau
 • Croen llysiau
 • Cig a physgod amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Crafion platiau neu fwyd dros ben nad oes modd ei gadw’n ddiogel er mwyn ei fwyta yn nes ymlaen
 • Bwyd nad yw’n ddiogel i'w fwyta mwyach

O 2023 ymlaen, bydd cadis bwyd newydd yn ddu neu lwyd, gyda chaead oren.

Bag du y gellir ei ailddefnyddio (yn cynnwys hyd at 1 sach binc untro llawn)

Bag du y gellir ei ailddefnyddio (yn cynnwys hyd at 1 sach binc untro llawn

Gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Gwastraff y cartref nad oes modd ei ailgylchu na’i gompostio trwy wasanaethau ymyl palmant safonol y Cyngor.

Rhowch eich gwastraff nad oes modd ei ailgylchu yn y sachau pinc untro a ddarperir. (Darperir rholyn o sachau pinc). Gallwch roi hyd at 1 sach binc untro o wastraff nad oes modd ei ailgylchu yn eich bag du newydd, y gellir ei ailddefnyddio, ar gyfer eich casgliad wythnosol.

Dysgwch fwy am y newidiadau i’r gwasanaeth casglu gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Bag plastig untro

Bag plastig untro

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V).

Dysgwch fwy am y casgliadau wythnosol newydd ar gyfer hen fatris y cartref.

Cadi Du
(gyda chaead piws)

Cadi Du (gyda chaead piws)

Cynnyrch Hylendid Amsugnol, gan gynnwys:

 • Clytiau tafladwy, bagiau clytiau a weips
 • Powlenni gwely a leinars
 • Padiau anymataliaeth
 • Padiau gwely a chadair
 • Bagiau colostomi a stoma
 • Bagiau cathetr a photeli wrin, a
 • Menig plastig a ffedogau untro

Mae casgliadau Cynnyrch Hylendid Amsugnol yn wasanaeth dewisol. Mae'n rhaid cofrestru.

Sach gwyn untro

Sach gwyn untro

Casgliadau tecstilau, gan gynnwys:

 • Dillad glân
 • Esgidiau

Mae casgliadau tecstilau yn wasanaeth dewisol. Bydd ein partner 'Co-Options' yn cynnig gwasanaeth casglu bob 4 wythnos ar gyfer tecstilau a gyflwynir yn y sach gwyn a ddarperir.

Casgliadau Tecstilau.

Bin du gyda sticer glas tywyll

Bin du gyda sticer glas tywyll

Papur, gan gynnwys:

 • Llythyrau
 • Amlenni
 • Cylchgronau
 • Papurau newydd
 • Taflenni gwybodaeth
 • Catalogau
 • Papur argraffedig

Bin du gyda sticer coch

Bin du gyda sticer coch

Metelau cymysg, plastigau a chartonau, gan gynnwys:

 • Caniau metel, tuniau, erosolau gwag a ffoil glân
 • Poteli plastig, potiau, tybiau a hambyrddau
 • Cartonau bwyd a diod, megis "Tetra Pak"
 • Caeadau metel oddi ar boteli neu jariau gwydr

Bin du gyda sticer gwyrddlas

Bin du gyda sticer gwyrddlas

Poteli a jariau gwydr (dim caeadau).

Bin du gyda sticer glas

Bin du gyda sticer glas

Cardfwrdd, gan gynnwys:

 • Cardfwrdd
 • Llewys cardfwrdd a ddefnyddir ar gyfer bwydydd wedi’u pecynnu, gan gynnwys prydau parod a chynnyrch sydd â nifer mewn pac
 • Cartonau wyau
 • Tiwbiau papur toiled / papur cegin
 • Bocsys grawnfwyd
 • Papur lapio (ond nid papur lapio ffoil)
 • Cardiau cyfarch (heb fathodynnau, rhubanau, gliter neu glymau)

Bin brown ar olwynion

Bin brown ar olwynion

Gwastraff bwyd, gan gynnwys:

 • Bagiau te wedi'u defnyddio
 • Gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Ffrwythau
 • Croen llysiau
 • Cig a physgod amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Crafion platiau neu fwyd dros ben nad oes modd ei gadw’n ddiogel er mwyn ei fwyta yn nes ymlaen
 • Bwyd nad yw’n ddiogel i'w fwyta mwyach

Bin du 4 olwyn (caead du)

Bin du 4 olwyn (caead du)

Gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Gwastraff y cartref nad oes modd ei ailgylchu na'i gompostio trwy wasanaethau ymyl palmant safonol y Cyngor.

Cadi Du
(gyda chaead piws)

Cadi Du (gyda chaead piws)

Cynnyrch Hylendid Amsugnol, gan gynnwys:

 • Clytiau tafladwy, bagiau clytiau a weips
 • Powlenni gwely a leinars
 • Padiau anymataliaeth
 • Padiau gwely a chadair
 • Bagiau colostomi a stoma
 • Bagiau cathetr a photeli wrin, a
 • Menig plastig a ffedogau untro

Mae casgliadau Cynnyrch Hylendid Amsugnol yn wasanaeth dewisol. Mae'n rhaid cofrestru.

Sach gwyn untro

Sach gwyn untro

Casgliadau tecstilau, gan gynnwys:

 • Dillad glân
 • Esgidiau

Mae casgliadau tecstilau yn wasanaeth dewisol. Bydd ein partner 'Co-Options' yn cynnig gwasanaeth casglu bob 4 wythnos ar gyfer tecstilau a gyflwynir yn y sach gwyn a ddarperir.

Casgliadau Tecstilau.

Bag plastig untro

Bag plastig untro

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V).

Dysgwch fwy am y casgliadau wythnosol newydd ar gyfer hen fatris y cartref.