Addasu neu wella eich cartref

Cael gwybodaeth am y grantiau sydd ar gael i addasu neu wella eiddo.

Services and information

Cymorth Cartrefi Gwag

Efallai y byddai cartrefi sydd wedi bod yn wag am dymor hir yn gymwys i dderbyn grant er mwyn dechrau eu defnyddio eto.

Troi Tai’n Gartrefi

Benthyciadau tymor byr di-log i helpu gyda chostau adnewyddu.

Benthyciadau gwella cartrefi

Benthyciadau di-log dros y tymor byr neu ganolig a fydd o gymorth i berchnogion, preswylwyr, landlordiaid a sefydliadau trydydd sector cymwys wella cyflwr eiddo preswyl.

Effeithlonrwydd ynni

Gwybodaeth am sut y gallwch wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni.

Addasiadau i gefnogi eich annibyniaeth

Canfod os gallwch gael help i addasu eich cartref.

Gwiriadau diogelwch tân (gwefan allanol)

Mae gwasanaeth tân ac Achub Gogledd Cymru yn darparu larymau mwg ac yn cynnal archwiliad diogelwch tân o'ch cartref, yn rhad ac am ddim.

Gwasanaeth paru cartrefi gwag

Mae’r gwasanaeth paru cartrefi gwag yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n cysylltu perchnogion eiddo gwag yn Sir Ddinbych gyda buddsoddwyr sydd eisiau troi eiddo gwag yn gartrefi clyd.