Iechyd a diogelwch i fusnesau

Cyngor i fusnesau ar faterion iechyd a diogelwch.

Services and information

Rheoliadau

Dewch i wybod mwy am reoliadau iechyd a diogelwch ar gyfer busnesau.

Archwiliadau

Pryd a sut mae archwiliadau’n cael eu cynnal.

Damweiniau yn y gwaith (gwefan allanol)

Sut i hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch am ddamwain yn y gweithle.

Cymorth Cyntaf

Gofynion cymorth cyntaf yn y gweithle.

Hysbysu am fater iechyd a diogelwch

Sut i fynegi pryder am fater iechyd a diogelwch neu les.

Hylendid a diogelwch bwyd

Safonau ac amodau hylendid bwyd os ydych yn bwriadu rhedeg busnes bwyd.