Iechyd a diogelwch i fusnesau

Cyngor i fusnesau ar faterion iechyd a diogelwch.

Services and information

Rheoliadau

Dewch i wybod mwy am reoliadau iechyd a diogelwch ar gyfer busnesau.

Archwiliadau

Pryd a sut mae archwiliadau’n cael eu cynnal.

Damweiniau yn y gwaith (gwefan allanol)

Sut i hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch am ddamwain yn y gweithle.

Cymorth Cyntaf

Gofynion cymorth cyntaf yn y gweithle.

Hysbysu am fater iechyd a diogelwch

Sut i fynegi pryder am fater iechyd a diogelwch neu les.

Hylendid a diogelwch bwyd

Safonau ac amodau hylendid bwyd os ydych yn bwriadu rhedeg busnes bwyd.

Brexit ar gyfer busnesau

Mae’r DU wedi gadael yr UE. Mae’n bwysig bod holl fusnesau yn adolygu eu gweithrediadau – hyd yn oed os nad ydych yn meddwl bod y newid yn effeithio arnoch chi, mae’n bwysig gwirio.