Hylendid a diogelwch bwyd

Os ydych chi’n rhedeg busnes bwyd rydych chi’n gyfrifol am gwrdd â safonau ac amodau hylendid bwyd.

Services and information

Archwiliadau hylendid bwyd

Beth i'w ddisgwyl yn ystod archwiliad eiddo.

Cymeradwyo eiddo bwyd

Efallai y bydd angen cymeradwyaeth eiddo arnoch chi os ydych yn bwriadu defnyddio cynnyrch anifail heb ei brosesu.

Cofrestru busnes bwyd

Mae’n ofyniad cyfreithiol i gofrestru busnes bwyd gyda'r cyngor cyn agor.

Tystysgrifau allforio bwyd

Os oes arnoch chi eisiau allforio eich cynnyrch, efallai bydd arnoch chi angen tystysgrif allforio bwyd.

Rhoi gwybod am broblem

Os ydych chi'n bryderus ynghylch iechyd a diogelwch busnes bwyd yn Sir Ddinbych, rhowch wybod i ni.

Sgoriau hylendid bwyd

Gweld sgoriau iechyd a diogelwch busnesau bwyd Sir Ddinbych.

cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid (gwefan allanol)

Gwybodaeth gan Yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar sut mae busnesau bwyd yn cael eu rheoleiddio.