Adeiladau'r Frenhines: Ceisiadau Cynllunio

Adeiladau'r Frenhines, Y Rhyl

Cyflwynwyd y ceisiadau cynllunio canlynol fel rhan o ddatblygiad Adeiladau’r Frenhines yng Nghanol Tref y Rhyl:

Cais Cynllunio 45/2021/0040 (Gwefan Porth Cynllunio)