Adfywio'r Rhyl

Mae’r Rhyl yn newid. Byddwch yn rhan o’i dyfodol.

Services and information

Rhyl Beach Rake

Mae peiriant cribyn wedi ei brynu i helpu cadw traeth y Rhyl yn lân

Mae Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Tref y Rhyl, AGB y Rhyl, a Chadwch Gymru'n Daclus wedi cael peiriant cribo traeth a gaiff ei ddefnyddio i glirio sbwriel o draethau'r Rhyl.

Canol Tref y Rhyl Gweledigaeth

Cydweithrediad rhwng pobl â gwir ddiddordeb mewn creu dyfodol gwell i'r Rhyl.

8 syniad mawr

8 syniad mawr ar gyfer adfywio Canol Tref y Rhyl.

Prosiectau wedi'u cwblhau

Prosiectau adfywio'r Rhyl wedi'u cwblhau.

Adeiladau'r Frenhines

Mae adeiladau Marchnad y Frenhines a hen safle Gwesty'r Savoy wedi'u nodi fel prosiect catalydd allweddol wrth adfywio canol tref y Rhyl.

Adeiladau'r Frenhines: Y wybodaeth ddiweddaraf

Y wybodaeth ddiweddaraf am adeiladau'r Frenhines, y Rhyl.

Hen adeilad Costigans

Cyflwyno gofod cydweithredu newydd ar gyfer mentrau newydd yn hen adeilad Costigans.

Byw Cyfoes a Siopau Annibynnol

Lleoedd manwerthu newydd a rhandai cyfoes ar Stryd Fawr y Rhyl.

Prosiect Gwyrddu'r Rhyl

Bydd y prosiect Isadeiledd Gwyrdd yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwella mannau Gwyrdd yn ac o amgylch Canol Tref y Rhyl.

Stryd Edward Henry

Mae'r cynllun yma wedi'i leoli yng nghanol y Rhyl a bydd yn bodloni anghenion teuluoedd yn yr ardal leol.

Adeilad Swyddfa'r Post Fictoraidd

Llefydd manwerthu a gofodau swyddfa ar gyfer adeilad Swyddfa Bost Fictoraidd y Rhyl.

Gwelliannau i'r ysgol

Ysgol Uwchradd y Rhyl a Crist y Gair.

Ymweld â'r Rhyl

Mae'r Rhyl yn dref glan môr Brydeinig nodweddiadol.

Llwybr Sain y Rhyl (gwefan allanol)

Gallwch lawrlwytho taith gerdded sain newydd sbon y Rhyl. Mae ar gael am ddim ar yr ap izi.TRAVEL.