Adfywio'r Rhyl: Adeiladau'r Frenhines 

Mae adeiladau Marchnad y Frenhines a hen safle Gwesty'r Savoy wedi'u nodi fel prosiect catalydd allweddol wrth adfywio canol tref y Rhyl. 

Marchnad y Frenhines, y Rhyl: Cyfleoedd

Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn gwerthu yn y datblygiad newydd ym Marchnad y Frenhines y Rhyl, Sir Ddinbych, Gogledd Cymru. Bydd Marchnad y Frenhines yn darparu neuadd amlddefnydd ac yn cynnig casgliad o fwytai artisan, a gofod ar gyfer manwerthu a digwyddiadau.

Mae’r datblygiad yn cynnwys 16 uned bwyd a manwerthu unigol, bar dwy ochr, gofod digwyddiadau hyblyg mawr, a gofod awyr agored ar gyfer cynnal digwyddiadau, marchnadoedd neu rywle i eistedd.

Services and information

Trawsnewid Adeiladau'r Frenhines

Beth ydym ni'n ei wneud i drawsnewid Adeiladau'r Frenhines yn ased cymunedol bywiog.

Y wybodaeth ddiweddaraf

Y wybodaeth ddiweddaraf am adeiladau'r Frenhines, y Rhyl.

Ceisiadau Cynllunio

Ceisiadau cynllunio Adeiladau'r Frenhines.