Adfywio'r Rhyl: Adeiladau'r Frenhines 

Mae adeiladau Marchnad y Frenhines a hen safle Gwesty'r Savoy wedi'u nodi fel prosiect catalydd allweddol wrth adfywio canol tref y Rhyl.

Services and information

Trawsnewid Adeiladau'r Frenhines

Beth ydym ni'n ei wneud i drawsnewid Adeiladau'r Frenhines yn ased cymunedol bywiog.

Y wybodaeth ddiweddaraf

Y wybodaeth ddiweddaraf am adeiladau'r Frenhines, y Rhyl.

Ceisiadau Cynllunio

Ceisiadau cynllunio Adeiladau'r Frenhines.