Adfywio'r Rhyl: Adeilad Swyddfa'r Post Fictoraidd

Mae'r prosiect yn rhan o gynllun ehangach i ailddatblygu'r hen Swyddfa Bost hyll ar gornel Stryd y Dŵr a Ffordd Wellington.

Yn ogystal â darparu maes parcio arhosiad byr newydd i wella hygyrchedd canol y dref, mae'r cynllun hefyd yn cynnwys adnewyddu adeilad gwreiddiol y Swyddfa Bost Fictoraidd i ddarparu uned fanwerthu ddeniadol ar y llawr gwaelod a swyddfa fodern a man cyfarfod ar y lloriau uchaf.

Bydd Cyngor y Dref yn cymryd rhan o'r lle hwn, gan ddod â'i wasanaethau i ganol y dref a gwella ymwelwyr a bywiogrwydd canol y dref.

Logo - Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Ariannwyd y cynllun yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop fel rhan o rhaglen Trawsnewid Trefi (gwefan allanol) trwy Lywodraeth Cymru.