Neuadd y Sir

Diweddaraf am coronafeirws

Mae mynediad i’r adeilad trwy apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01824 706000 os hoffech wneud apwyntiad ynghylch:

  • sganio dogfennau
  • trwydded barcio
  • archebu sachau gwastraff masnach

Canolfan brofi Covid-19

Mae canolfan brofi Covid-19 yn weithredol yn y maes parcio rhwng 9:30am a 3:30pm, saith diwrnod yr wythnos ar hyn o bryd, ond mae'n rhaid i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â'r ganolfan brofi..

Sut i drefnu apwyntiad

Os oes gennych unrhyw symptomau trefnwch apwyntiad am brawf ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gwefan allanol) neu ffoniwch 119.

Peidiwch ag ymweld â’r ganolfan brofi heb archebu prawf yn gyntaf.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Ewch yn syth i:

Oriau Agor

  • Dydd Llun: 8.30am i 5pm
  • Dydd Mawrth: 8.30am i 5pm
  • Dydd Mercher: 8.30am i 5pm
  • Dydd Iau: 8.30am i 5pm
  • Dydd Gwener: 8.30am i 5pm
  • Dydd Sadwrn: ar gau
  • Dydd Sul: ar gau

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau Siop Un Alwad

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o dreth y cyngor i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio.

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyon parcio. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi. Mae yna hefyd giosg taliadau hunan-wasanaeth yn y Siop Un Alwad yma.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8.30am i 5pm

Dydd Gwener: 8.30am i 4.30pm

Cysylltu â’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Ysgrifennwch atom

Cyngor Sir Ddinbych,
Blwch Post 62,
Rhuthun,
LL15 9AZ

Ewch i

Cyngor Sir Ddinbych,
Ffordd Wynnstay,
Rhuthun,
LL15 1YN

Cysylltwch â Siop Un Alwad Sir Ddinbych ar-lein

Ffôn: 01824 706000

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Dyma’r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.