Pwyllgorau Craffu

Mae yna dri phwyllgor craffu. Pwrpas y pwyllgorau hyn yw rhoi cyngor i’r cabinet, ac adolygu a herio eu penderfyniadau. Maen nhw hefyd yn ystyried materion polisi ehangach ac yn gwneud argymhellion i'r Cabinet a'r Cyngor.

Manylion Pwyllgor

Pwyllgorau Craffu - Adroddiad Blynyddol

Dogfennau cysylltiedig

Pwyllgor Craffu Cymunedau Tân Mynydd Llantysilio 2018 (PDF, 2.3MB)