Sut mae'r cyngor yn gweithio

Beth mae'r cyngor yn ei wneud a sut mae'n gweithio.

Services and information

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud?

Rydym yn darparu pob math o wasanaethau i bobl Sir Ddinbych.

Sut mae’r Cyngor yn cael ei ariannu

Mae'r Cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau ac mae’n dibynnu ar nifer o ffynonellau ariannu er mwyn gallu gwneud hynny.

Treth y Cyngor

Fe godir treth cyngor i ran-ariannu’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac mae hefyd yn cyfrannu tuag at ariannu Heddlu Gogledd Cymru.

Yr Arweinydd, y Cabinet a Chynghorwyr Etholedig

Gwybodaeth am yr Arweinydd, y Cabinet a Chynghorwyr Etholedig.

Cyfansoddiad gwleidyddol y cyngor

Gwybodaeth am gyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor.

Ail-lunio'r Cyngor

Mae’r hinsawdd ariannol wedi bod yn heriol iawn dros y blynyddoedd diwethaf. Mae llai o arian wedi mynd i Lywodraeth Cymru, gan olygu bod llai o arian ar gael i awdurdodau lleol.

Pwyllgorau a chyfarfodydd

Gwybodaeth am Bwyllgorau a chyfarfodydd.

Strwythur Reoli

Gwybodaeth am y Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

Pwyllgorau Craffu

Gwybodaeth am Bwyllgorau Craffu.