Sut mae'r cyngor yn gweithio

Beth mae'r cyngor yn ei wneud a sut mae'n gweithio.

Ewch yn syth i...

 

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud?Rydym yn darparu pob math o wasanaethau i bobl Sir Ddinbych.

 

Sut mae’r Cyngor yn cael ei ariannuMae'r Cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau ac mae’n dibynnu ar nifer o ffynonellau ariannu er mwyn gallu gwneud hynny.

 

Treth y CyngorGwybodaeth am Dreth y Cyngor.

.

 

Yr Arweinydd, y Cabinet a Chynghorwyr EtholedigGwybodaeth am yr Arweinydd, y Cabinet a Chynghorwyr Etholedig.

 

Cyfansoddiad gwleidyddol y cyngorGwybodaeth am gyfansoddiad Gwleidyddol y cyngor.

 

Ail-lunio’r CyngorMae’r hinsawdd ariannol wedi bod yn heriol iawn dros y blynyddoedd diwethaf. Mae llai o arian wedi mynd i Lywodraeth Cymru, gan olygu bod llai o arian ar gael i awdurdodau lleol.

.

 

Pwyllgorau a chyfarfodyddGwybodaeth am Bwyllgorau a chyfarfodydd.

 

Strwythur ReoliGwybodaeth am y Prif Weithredwr, y Tîm Gweithredol Corfforaethol a’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

.

Mwy...

Pwyllgorau Archwilio