Strwythur reoli 

Prif Weithredwr

Graham Boase yw'r Prif Weithredwr.

Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am: 

  • Reolaeth gyffredinol y cyngor
  • Gwneud yn siŵr bod holl bolisïau'r Cyngor yn cael eu gweithredu
  • Cynrychioli'r cyngor wrth gysylltu â'r cyfryngau, a bod yn ddolen rhwng y cyngor a sefydliadau eraill

Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn gyfrifol am y canlynol:

  • Monitro targedau'r Cynllun Corfforaethol bob chwarter a chamau ymyrraeth
  • Cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y Cyngor, y Cabinet a Phwyllgorau Craffu
  • Cytuno ar bolisïau, strategaethau a newidiadau i gynlluniau busnes, a
  • Rhannu arfer da, datrys problemau a gweithio gydag Aelodau Etholedig

Uwch Dîm Arweinyddiaeth: Siart Strwythur (PDF, 600KB)