Canolfan y Dderwen

Blaen yr adeilad Nghanolfan y Dderwen

Gwasanaethau

Y gwasanaethau sydd ar gael yn y lle hwn yw:

Mesurau Covid / diogelwch

Rhaid i bob ymwelydd arwyddo i mewn ar y sgrin arwydd mynedfa sydd yn y cyntedd at ddibenion gwagio pe bai argyfwng.

Cyfleusterau i bobl anabl

Mae gan Ganolfan y Dderwen:

  • Doiledau hygyrch
  • Lleoedd parcio hygyrch
  • Lifft
  • Fynedfeydd gyda rampiau/llawr gwastad

Cyfeiriad

Canolfan y Dderwen
Ffordd Las
Y Rhyl
LL18 3AF

Rhif ffôn: 01745 360129

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.

View The Oaktree Centre on a larger map (external website).

Lle parcio

Mae lle parcio ar gael wrth Ganolfan y Dderwen.

Maes parcio agosaf y Cyngor yw Llyfrgell y Rhyl (lle parcio ar gyfer yr anabl).

Dod o hyd i faes parcio Cyngor arall.