Gwasanaeth Ceidwad Chwarae

Ymrwymiad i ddarparu amgylchedd chwarae diogel i bob plentyn ac unigolyn ifanc i ddatblygu iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol.

Services and information

Beth am Chwarae Allan - Haf 2024

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn gynhelir gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae ac yn darparu chwarae mynediad agored i blant yn eu cymunedau lleol.

Cwrdd â’r tîm

Gwybodaeth am ein tîm Ceidwaid Chwarae.

Chwarae Cymru (gwefan allanol)

Darganfod mwy am Chwarae Cymru, yr elusen genedlaethol ar gyfer chwarae plant.

Diwrnod Chwarae

Mae Diwrnod Chwarae yn ddiwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae, sy’n cael ei ddathlu bob blwyddyn ar draws y DU ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst.

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Gweld ein Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn ystod tymor yr ysgol

Gwybodaeth am y sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn ystod tymor yr ysgol.