Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am i 6pm
 • Dydd Mawrth: 9.30am i 5pm
 • Dydd Mercher: 9.30am i 5pm
 • Dydd Iau: ar gau
 • Dydd Gwener: 9.30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Ofodau Digidol Unigol
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • Toiled hygyrch
 • Lifft i bob llawr ac ystafelloedd cyfarfod
 • Benthyca hunanwasanaeth, dychwelyd ac argraffu

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Clwb Darllen Distaw: dydd Llun 4:30pm tan 6pm
 • Grŵp darllen llyfrgell Dinbych: pedwerydd dydd Mawrth y mis (heblaw am fis Awst), 2:30pm
 • Sgwrs a sangria (Grŵp darllen cyfwng Cymraeg): Bob yn ail fis. Ffoniwch ni am ragor o fanylion.
 • Pwynt siarad: dydd Mercher am 9:30am tan 3pm
 • Amser Rhigwm Dechrau Da: Dydd Mercher (tymor ysgol yn unig) 9:30am a 11am. Mae angen archebu’r sesiynau hyn ymlaen llaw. Gallwch archebu ar-lein ar wefan Dechrau Da (gwefan allanol).

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

 • Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor
 • Ciosg taliadau arian hunanwasanaeth
 • Gwasanaeth ceisiadau bathodyn glas (trwy apwyntiad yn unig)

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Dinbych
Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NU

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 816313

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.