Llyfrgelloedd

Ymunwch â'r llyfrgell arlein, chwiliwch am gatalog y llyfrgell a lawrlwythiadau digidol.

Diweddaraf am coronafeirws

Mae ein adeiladau llyfrgell ar gau yn ystod y cyfnod clo byr o Hydref 23

Gallwch chi archebu llyfrau trwy’r catalog arlein neu’r ffurflen Archebu a Chasglu ac fe wnawn ni gysylltu hefo chi i drefnu eu casglu neu danfon pan fydd caniatad i wneud hyn.

Mae’r holl lyfrau sydd gennych ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell, archebu llyfrau a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd am ddim – cliciwch ar y botwm Catalog y Llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Os ydych angen cymorth gydag ymholiad Cyngor neu i wneud taliad, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt ar 01824 706000.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Services and information

Chwiliwch gatalog y llyfrgell

Chwiliwch y catalog ac archebwch lyfrau arlein.

Cystadleuaeth Ffuglen Fflach

Gwybodaeth am ein Cystadleuaeth Ffuglen Fflach.

Gwasanaethau gwybodaeth a digidol mewn llyfrgelloedd

Gwybodaeth am ein gwasanaethau digidol.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan.

Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Llyfrgell Rhuthun

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Rhuthun.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy.

Iechyd a lles

Gwybodaeth am ein llyfrgelloedd a’ch lles.

Gwasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd

Gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd.

Darllen

Fel aelod o Llyfrgelloedd Sir Ddinbych, gallwch fenthyg llyfrau o unrhyw lyfrgelloedd cyhoeddus eraill yng Ngogledd Cymru a'u casglu yn eich llyfrgell leol.

Cymorth i ddarllenwyr

Mae gan aelodau llyfrgell Sir Ddinbych fynediad am ddim i ystod o gymorth darllen wedi'u llunio i'ch helpu i ddod o hyd i'r teitl arbennig sydd yn eich bodloni.

Diwylliant a chreadigrwydd yn eich llyfrgell

Eich cymuned, heddiw a ddoe.

Strategaeth llyfrgell 2019 i 2022

Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Ddinbych.