Llyfrgelloedd

Ymunwch â'r llyfrgell arlein, chwiliwch am gatalog y llyfrgell a lawrlwythiadau digidol.

Diweddaraf am coronafeirws

Trefniadau llyfrgell yn ystod lefel rhybudd 4

Oherwydd rheolau Llywodraeth Cymru bydd holl lyfrgelloedd Sir Ddinbych ar gau i’r cyhoedd tra rydym ar Lefel Rhybudd 4. Fodd bynnag, byddwn dal yn cynnig gwasanaeth Archebu a Chasglu a Gwasanaeth Llyfrgell Cartref sy’n danfon llyfrau i’ch cartref.

Gallwch archebu llyfrau o’n catalog Llyfrgell (neu gallwn ni ddewis rhai i chi) wedyn trefnu amser i’w casglu neu eu derbyn. Gallwch wneud hyn trwy ffonio eich llyfrgell leol neu arlein:

Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19

Mae ein llyfrgell ddigidol ar agor trwy’r amser i lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd ac i ddefnyddio Ancestry a Theory Test Pro am ddim o adref.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Services and information

Chwiliwch gatalog y llyfrgell

Chwiliwch y catalog ac archebwch lyfrau arlein.

Gwasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd

Gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd.

Gwasanaethau gwybodaeth a digidol mewn llyfrgelloedd

Gwybodaeth am ein gwasanaethau digidol.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan.

Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Llyfrgell Rhuthun

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Rhuthun.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy.

Iechyd a lles

Gwybodaeth am ein llyfrgelloedd a’ch lles.

Gwasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd

Gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd.

Darllen

Fel aelod o Llyfrgelloedd Sir Ddinbych, gallwch fenthyg llyfrau o unrhyw lyfrgelloedd cyhoeddus eraill yng Ngogledd Cymru a'u casglu yn eich llyfrgell leol.

Cymorth i ddarllenwyr

Mae gan aelodau llyfrgell Sir Ddinbych fynediad am ddim i ystod o gymorth darllen wedi'u llunio i'ch helpu i ddod o hyd i'r teitl arbennig sydd yn eich bodloni.

Diwylliant a chreadigrwydd yn eich llyfrgell

Eich cymuned, heddiw a ddoe.

Strategaeth llyfrgell 2019 i 2022

Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell

Trwy ymaelodi â’r llyfrgell, rydych chi’n cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn telerau ac amodau'r aelodaeth.