Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 5pm
 • Dydd Mawrth: ar gau
 • Dydd Mercher: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 5pm
 • Dydd Iau: ar gau
 • Dydd Gwener: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • Ofodau Digidol Unigol
 • Pwynt Gwybodaeth I dwristiaid
 • Toiled hygyrch
 • Drws awtomatig a mynediad lefel
 • Cegin gymunedol

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Grŵp Darllen Sefydliad y Merched: dydd Mawrth olaf y mis. Cysylltwch â’r llyfrgell am fwy o wybodaeth am ymuno â’r grŵp hwn (rhaid bod yn aelod o Sefydliad y Merched)
 • Lego yn y Llyfrgell: bob dydd Sadwrn o 9:30am i 12:30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

 • Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor
 • Ciosg taliadau arian hunanwasanaeth

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Llanelwy
Y Roe
Llanelwy
LL17 0LU

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 582253

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

 • lleoedd parcio cyfyngedig o flaen y llyfrgell (yn cynnwys lleoedd parcio i ddeiliaid bathodyn glas) a maes parcio mawr yn y cefn
 • maes parcio Lawnt Fowlio

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.