Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9am i 1pm a 2pm i 5pm
 • Dydd Mawrth: 9am i 1pm a 2pm i 5pm
 • Dydd Mercher: 9am i 1pm a 2pm i 5pm
 • Dydd Iau: ar gau
 • Dydd Gwener: 9am i 1pm a 2pm i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9am i 12.30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Lifft i'r llawr cyntaf
 • Toiled hygyrch
 • System aerdymheru
 • Drysau awtomatig
 • Gwasanaeth ceisiadau bathodyn glas (trwy apwyntiad yn unig)

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Clonclyfrau: Dydd Gwener (tymor ysgol yn unig)
 • Grŵp darllen llyfrgell Llangollen: Dydd Gwener cyntaf y mis, 7pm
 • Clwb Darllen Cymraeg Llangollen : Dydd Llun cyntaf, bob dau fis
 • Stori a Hwiangerddi i fabanod 0 i 2 oed: Dydd Mawrth 10am i 10:30am (tymor ysgol yn unig)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Llangollen
Y Capel
19-21 Stryd y Castell
Llangollen
LL20 8NU

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01978 869600

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.