Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am i 6pm
 • Dydd Mawrth: 9.30am i 5pm
 • Dydd Mercher: 9.30am i 1pm
 • Dydd Iau: 9.30am i 5pm
 • Dydd Gwener: 9.30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Ystafell ddysgu TGCh
 • Ofodau Digidol Unigol
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • Benthyca hunanwasanaeth, dychwelyd ac argraffu
 • System aerdymheru

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Grŵp darllen nos Lun: ail ddydd Llun y mis am 4:30pm
 • Gwasanaeth Bancio Cymunedol Barclays: Dydd Llun a Dydd Iau 9:30am tan 4:30pm, a Dydd Gwener 9:30am tan 11:30am
 • Grŵp darllen dydd Mawrth: trydydd dydd Mawrth y mis am 2pm
 • Amser Rhigwm Dechrau Da: dydd Mawrth am 9:30am a 11am; dydd Iau am 11am a 1.30pm (tymor ysgol yn unig). Mae angen archebu’r sesiynau hyn ymlaen llaw. Gallwch archebu ar-lein ar wefan Dechrau Da (gwefan allanol
 • Pwynt siarad: dydd Gwener am 9:30am tan 1pm
 • Gwirfoddolwyr Awdioleg (cymorth â chymhorthion clyw y GIG): pedwerydd dydd Llun y mis am 10:30am tan 12:30pm
 • TSB dros dro: dydd Mawrth am 9:30am tan 4:30pm (ffôn 01978 491 998)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

 • Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor
 • Ciosg taliadau arian hunanwasanaeth
 • Gwasanaeth ceisiadau bathodyn glas (trwy apwyntiad yn unig)

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Prestatyn
21 Rhodfa'r Brenin
Prestatyn
LL19 9AA

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 854841

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.