Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am i 6pm
 • Dydd Mawrth: 9.30am i 5pm
 • Dydd Mercher: 9.30am i 5pm
 • Dydd Iau: 9.30am i 5pm
 • Dydd Gwener: 9.30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • CoWork Local space (gwefan allanol)
 • Ofodau Digidol Unigol
 • Toiled hygyrch
 • Lifft i bob llawr ac ystafelloedd cyfarfod
 • Benthyca hunanwasanaeth, dychwelyd ac argraffu
 • Canolfan ddysgu Coleg Llandrillo
 • Amgueddfa'r Rhyl
 • System aerdymheru

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Grŵp Darllen Llyfrgell y Rhyl: Dydd Iau 1af bob mis o 1:30pm i 2:30pm
 • Amser Rhigwm Dechrau Da: Dydd Mawrth a dydd Iau 9.30am (0 i 3 oed) a 11.00am (o dan 1). Mae angen archebu’r sesiynau hyn ymlaen llaw. Gallwch archebu ar-lein ar wefan Dechrau Da (gwefan allanol
 • Pwynt siarad: dydd Mawrth am 9:30am tan 3pm
 • Paned a sgwrs: dydd Gwener cyntaf y mis o 1:30pm i 2:30pm
 • Crefft a Sgwrs: bob dydd Gwener o 10:30am tan hanner dydd
 • Gwirfoddolwyr Awdioleg (cymorth â chymhorthion clyw y GIG): ail ddydd Llun ym mhob mis am 10am tan hanner dydd

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

 • Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor
 • Ciosg taliadau arian hunanwasanaeth
 • Gwasanaeth ceisiadau bathodyn glas (trwy apwyntiad yn unig)

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell y Rhyl
Stryd yr Eglwys
Y Rhyl
LL18 3AA

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 353814

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r maes parcio agosaf: Maes parcio Morfa Hall

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.