Prestatyn: maes parcio gorsaf drenau

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Gorsaf drenau
Prestatyn
LL19 7ER

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad byr.

36 lle parcio, 2 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am i 5pm.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

30 munud: £0.30
1 awr: £1.00
3 awr: £2.00
Trwy'r dydd: £7.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804279

Os ydych chi'n teithio ar y trên, gallwch chi barcio am ddim ym maes parcio'r orsaf drenau.  Rhaid i chi gael tocyn parcio o swyddfa docynnau'r orsaf, a'i ddangos yn glir yn eich cerbyd.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.