Trwyddedau parcio

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio yn Sir Ddinbych yn rheolaidd, fe allech chi arbed arian trwy brynu trwydded barcio.

Rydym bellach yn prosesu ceisiadau am drwyddedau parcio arhosiad hir ac ar y traeth trwy ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd wneud cais wyneb yn wyneb mewn Siop Un Alwad, trwy'r post neu dros y ffôn i adnewyddu trwydded.

Services and information

Trwyddedau parcio i breswylwyr

Trwyddedau parcio i breswylwyr yn rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.

Trwyddedau parcio i ymwelwyr

Trwyddedau parcio i’r rhai sy’n ymweld â Sir Ddinbych.

Trwyddedau parcio glan môr

Trwyddedau i barcio mewn meysydd parcio ger y traeth.

Trwyddedau parcio arhosiad hir

Trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio arhosiad hir.

Bathodynnau glas

Gwneud cais am fathodyn glas neu i’w adnewyddu.