Rheoliadau Adeiladu

Bydd rheoliadau adeiladu’n gosod safonau ar gyfer dylunio ac adeiladu strwythurau.

Diwygiadau i'r Rheoliadau Adeiladu a Dogfennau Cymeradwy L1, F1 ac O ar gyfer Cymru

Daeth diwygiadau Rheoliadau Adeiladu a Dogfennau Cymeradwy L1, F1 ac O dros Gymru i rym ar 23 Tachwedd 2022. Mae'r diwygiadau yn cynnwys effeithlonrwydd ynni, awyru a gorgynhesu 

Dysgwch wybod am y diwygiadau i'r Rheoliadau Adeiladu a Dogfennau Cymeradwy L1, F1 ac O dros Gymru (gwefan allanol)

Services and information

Caniatâd rheoliadau adeiladu

Darganfod a oes angen caniatâd rheoliadau adeiladu arnoch chi.

Gwneud cais am ganiatâd Rheoliadau Adeiladu

Cyflwyno cais am ganiatâd Rheoliadau Adeiladu.

Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu Ôl-weithredol

Gwneud cais am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu ar gyfer gwaith a wneir heb ganiatâd.

Trefnu Archwiliad

Trefnu i swyddog rheoli adeiladu ymweld â’ch safle.

Rhoi gwybod am strwythur peryglus

Rhoi gwybod am strwythur peryglus i gael ei archwilio.

Rhoi gwybod am waith adeiladu diawdurdod

Rhoi gwybod am waith diawdurdod posibl i gael ei archwilio.

Gwaith dymchwel

Rhoi gwybod i ni os ydych am ddymchwel adeilad (neu ran o adeilad).

Dogfennau Cymeradwy (gwefan allanol)

Gweld y Dogfennau Cymeradwy sy’n cynnwys canllawiau ymarferol a thechnegol am reoliadau adeiladu.

Pam dewis rheoli adeiladu awdurdodau lleol?

Dod i wybod am fanteision defnyddio rheoli adeiladu Awdurdodau Lleol.