Tai preifat

Os ydych chi’n rhentu eich cartref gan landlord preifat yn Sir Ddinbych, ein swyddogaeth ni ydy sicrhau bod safon y tŷ yn dderbyniol.

Services and information

Cyngor i'r rhai sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf

Gwybodaeth a chyngor sut i gael troedle ar yr ysgol prynu eiddo.

Cymorth â dyledion morgais neu ddyledion rhent

Poeni am dalu eich morgais neu eich rhent? Dyma amrywiaeth o ffyrdd i gael cymorth.

Gwybodaeth i landlordiaid

Yr hyn mae’n ofynnol i chi ei wybod ynghylch bod yn landlord, yn cynnwys Rent Smart Wales.

Gwybodaeth i denantiaid

Eich hawliau a'ch cyfrifoldebau chi fel tenant.

Tai aml-feddiannaeth

Gwybodaeth am dai aml-feddiannaeth a thrwyddedu tai aml-feddiannaeth.

Safonau tai preifat

Beth i'w ddisgwyl yn eich cartref newydd.