Trwyddedau busnes a masnachu stryd

O drwyddedau tacsi i fasnachu stryd, dysgwch beth sydd ei angen a sut i wneud cais.

Services and information

Trwyddedau tacsi

Trwyddedau ar gyfer gyrwyr, cerbydau a gweithredwyr.

Busnesau bwyd

Beth sydd ei angen a sut i gofrestru.

Masnachu ar y stryd

Trwyddedau ar gyfer masnachwyr stryd, stondinau marchnad a gwerthu o gist car.

Storio petrolewm

Mae arnoch angen trwydded os yw eich busnes yn storio symiau mawr o betrol.

Trwydded sefydliad rhyw

Trwyddedau ar gyfer siopau a sinemâu rhyw.

Trwydded metel sgrap

Os ydych yn rhedeg busnes metel sgrap neu fusnes arbed ceir mae’n rhaid cofrestru gyda’r cyngor.