Trwyddedau, hawlenni a Safonau Masnach

Trwyddedau, hawlenni a Safonau Masnach.

Services and information

Safonau Masnach

Os ydych chi’n rhedeg busnes yn Sir Ddinbych gallwn ddarparu cyngor ac arweiniad i chi i sicrhau eich bod yn masnachu o fewn y fframweithiau rheoleiddio.

Trwyddedau busnes a masnachu stryd

Tacsis, busnesau bwyd, masnachwyr marchnad a mwy.

Trwyddedau parcio

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio yn Sir Ddinbych yn rheolaidd, fe allech chi arbed arian trwy brynu trwydded barcio.

Trwyddedau gamblo

Trwyddedau i reoleiddio gweithgareddau gamblo yn Sir Ddinbych.

Trwyddedau adloniant ac alcohol

Trwyddedau personol ac eiddo, rhybuddion digwyddiadau dros dro (TEN) a mwy.

Casgliadau elusennol

Mae'n rhaid cael trwydded gennym ni i gynnal casgliadau elusennol.

Hylendid a diogelwch bwyd

Os ydych chi'n rhedeg busnes bwyd rydych chi’n gyfrifol am gwrdd â safonau ac amodau hylendid bwyd.

Tai Aml-feddiannaeth

Pryd y bydd angen gwneud cais am drwydded tai aml-feddiannaeth a sut i wneud cais.

Trwydded maes carafannau a gwersylla

Mae arnoch angen trwydded i redeg maes carafannau neu wersylla.

Triniaethau personol

Cofrestrwch eich busnes tatŵio, tyllu cosmetig neu aciwbigo.

Trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd

Cau ffyrdd, trwyddedau sgaffaldiau a mwy.

Trwyddedau anifeiliaid

Trwyddedau ar gyfer siopau anifeiliaid anwes, bridwyr a mwy.

Trwydded Cyflogi Plentyn

Gwybodaeth am drwyddedau cyflogi plant

Ffrwydron a thân gwyllt

Mae angen i chi wneud cais am drwydded os ydych yn bwriadu storio ffrwydron.

Trwyddedu cartrefi symudol

Gwybodaeth am drwyddedu cartrefi symudol.

Tystysgrif gweithredwr pont bwyso

I weithredu unrhyw offer pwyso neu fesur cyhoeddus, megis pont bwyso gyhoeddus, mae’n rhaid cael tystysgrif cymhwysedd gan Brif Arolygwr Pwyso a Mesur y cyngor.

Plant mewn perfformiadau

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu plant mewn adloniant yn cynnwys plant sy'n cymryd rhan mewn 'perfformiadau' gan gynnwys pob perfformiad darlledu a theatr, ffotograffiaeth plant a modelu.

Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad: Polisi Gorfodi

Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad: Polisi Gorfodi.