Dyddiadau casgliadau bin

Gallwch ffeindio dyddiadau casglu drwy roi eich manylion yn y bocsys isod.

Nid yw casgliadau bin yn newid ar wyliau banc ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Blynyddoedd Newydd Dydd.

Beth yw dyddiadau fy nghasgliadau bin?


Faint o'r gloch ddylwn i roi'r biniau allan?

Fe ddylech osod eich bin allan ar y palmant erbyn 7.00am.

Os na fyddwch chi'n gosod eich cynwysyddion allan yn barod i’w casglu cyn 7:00am neu yn rhoi eich cynwysyddion allan ar y diwrnod anghywir, bydd angen i chi naill ai:

Os ydych chi wedi rhoi eich bin allan i’w gasglu ac na chafodd ei wagio, gwiriwch i weld a oes yna labed neu sticer halogiad ar eich bin. Os oes yna, ni fyddwn yn dychwelyd i wagio eich bin.

Sylwch ein bod yn cadw cofnod o’r biniau nad ydynt wedi cael eu gadael allan ac sydd wedi’u halogi.

Yn yr achos hynny, os ydych chi’n credu bod ein criw wedi methu eich bin ar ddamwain, gallwch roi gwybod am gasgliad sydd wedi cael ei fethu ar-lein.

Peidiwch â rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd tan ar ôl 3pm. Mae hyn er mwyn rhoi digon o amser i’r criwiau gwblhau eich ardal.