Cynghorwyr a phwyllgorau

Dewch o hyd i’ch cynghorydd lleol, gwybodaeth am bwyllgorau, rhaglenni a chofnodion.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: Penodi Lleygwr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn, neu brofiad o lywodraethu, cyllid, archwilio, perfformiad neu reoli risg? Hoffech chi helpu eich awdurdod lleol i sicrhau ei fod yn cael ei lywodraethu'n effeithiol?

Mae'r Cyngor yn chwilio am unigolion i'w penodi fel Aelodau Annibynnol ('Lleyg') ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (a sefydlwyd dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021)).

Services and information

Dod o hyd i'ch cynghorydd

Cynghorwyr lleol, wardiau, a sut i gysylltu.

Cyfarfodydd, cofnodion a rhaglenni

Gweld calendr o gyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion.

Sut mae'r cyngor yn gweithio

Cyngor, pwyllgorau a rheolaeth.

Pwyllgorau

Dewch i wybod beth mae’r pwyllgorau yn ei wneud, a gweld rhaglenni a chofnodion eu cyfarfodydd.

Dod o hyd i Aelod o’r Senedd

Mae Aelodau’r Senedd yn cynrychioli preswylwyr yn Senedd Cymru.

Canfod eich Aelodau Seneddol

Mae Aelodau Seneddol yn ein cynrychioli ni yn Nhŷ'r Cyffredin.

Bod yn gynghorydd (gwefan allanol)

Canfod beth mae cynghorwyr yn ei wneud a sut i fod yn un.

Lwfansau cynghorwyr

Dewch i wybod pa lwfansau sy’n cael eu talu allan i’n cynghorwyr.

Cynghorau dinas, tref a chymuned

Dod o hyd i’ch cyngor dinas, tref neu gymuned lleol.

Gweddarllediadau (gwefan allanol)

Gwylio cyfarfodydd o Siambr y Cyngor ar-lein

Pwyllgorau Craffu

Gael gwybod am Pwyllgorau Craffu.

Penderfyniadau dirprwywyd

Penderfyniadau dirprwywyd.

Cyfansoddiad y cyngor

Cyfansoddiad y cyngor gan gynnwys Cod Ymddygiad Aelodau.