Cynghorwyr a phwyllgorau

Dewch o hyd i’ch cynghorydd lleol, gwybodaeth am bwyllgorau, rhaglenni a chofnodion.

Services and information

Dod o hyd i'ch cynghorydd

Cynghorwyr lleol, wardiau, a sut i gysylltu.

Cyfarfodydd, cofnodion a rhaglenni

Gweld calendr o gyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion.

Sut mae'r cyngor yn gweithio

Cyngor, pwyllgorau a rheolaeth.

Pwyllgorau

Dewch i wybod beth mae’r pwyllgorau yn ei wneud, a gweld rhaglenni a chofnodion eu cyfarfodydd.

Dod o hyd i Aelod o’r Senedd

Mae Aelodau’r Senedd yn cynrychioli preswylwyr yn Senedd Cymru.

Canfod eich Aelodau Seneddol

Mae Aelodau Seneddol yn ein cynrychioli ni yn Nhŷ'r Cyffredin.

Lwfansau cynghorwyr

Dewch i wybod pa lwfansau sy’n cael eu talu allan i’n cynghorwyr.

Cynghorau dinas, tref a chymuned

Dod o hyd i’ch cyngor dinas, tref neu gymuned lleol.

Gweddarllediadau (gwefan allanol)

Gwylio cyfarfodydd o Siambr y Cyngor ar-lein

Pwyllgorau Craffu

Gael gwybod am Pwyllgorau Craffu.

Penderfyniadau dirprwywyd

Penderfyniadau dirprwywyd.

Cyfansoddiad y cyngor

Cyfansoddiad y cyngor gan gynnwys Cod Ymddygiad Aelodau.