Pleidleisio ac etholiadau

Popeth y mae arnoch angen ei wybod am etholiadau a phleidleisio yn Sir Ddinbych.

Services and information

Etholiadau Senedd Cymru

Darganfod mwy am etholiad Senedd Cymru a gweld canlyniadau’r etholiad.

Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Darganfod mwy am etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd a gweld canlyniadau’r etholiad.

Cofrestru i bleidleisio (gwefan allanol)

Mae dy bleidlais yn cyfri, paid colli dy gyfle. Ewch gov.uk gofrestru i bleidleisio.

Etholiadau Cyngor Sir (etholiadau lleol)

Dysgwch fwy am etholiadau'r Cyngor Sir.

Etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned

Dysgwch fwy am etholiadau Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned.

Etholiadau Seneddol (Etholiadau Cyffredinol)

Dysgwch fwy am etholiadau seneddol (etholiadau cyffredinol).

Sut i bleidleisio

Sut i bleidleisio, gan gynnwys drwy’r post a thrwy ddirprwy.

Isetholiadau

Dysgwch fwy am Isetholiadau.

Bod yn gynghorydd (gwefan allanol)

Canfod beth mae cynghorwyr yn ei wneud a sut i fod yn un.

Cofrestru i bleidleisio

Canfyddwch a ydych chi’n gymwys i bleidleisio a sut i gofrestru.

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Gwybodaeth am y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'.

Gorsafoedd pleidleisio

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio.

Canlyniadau etholiadau blaenorol

Gweler canlyniadau etholiadau blaenorol.

Refferenda

Dysgwch fwy am refferenda.

Gweithio yn yr etholiadau

Dysgwch am weithio mewn etholiadau.

Treuliau etholiad

Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.