Pleidleisio ac etholiadau

Popeth y mae arnoch angen ei wybod am etholiadau a phleidleisio yn Sir Ddinbych.

Services and information

Etholiadau Senedd Cymru

Darganfod mwy am etholiad Senedd Cymru a gweld canlyniadau’r etholiad.

Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Darganfod mwy am etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd a gweld canlyniadau’r etholiad.

Cofrestru i bleidleisio (gwefan allanol)

Mae dy bleidlais yn cyfri, paid colli dy gyfle. Ewch gov.uk gofrestru i bleidleisio.

Etholiadau Cyngor Sir (etholiadau lleol)

Dysgwch fwy am etholiadau'r Cyngor Sir.

Etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned

Dysgwch fwy am etholiadau Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned.

Etholiadau Seneddol (Etholiadau Cyffredinol)

Dysgwch fwy am etholiadau seneddol (etholiadau cyffredinol).

Sut i bleidleisio

Sut i bleidleisio, gan gynnwys drwy’r post a thrwy ddirprwy.

Refferenda

Dysgwch fwy am refferenda.

Gorsafoedd pleidleisio

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio.

Gweithio yn yr etholiadau

Dysgwch am weithio mewn etholiadau.

Isetholiadau

Dysgwch fwy am Isetholiadau.

Cofrestru i bleidleisio

Canfyddwch a ydych chi’n gymwys i bleidleisio a sut i gofrestru.

Canlyniadau etholiadau blaenorol

Gweler canlyniadau etholiadau blaenorol.

Treuliau etholiad

Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Gwybodaeth am y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'.