Gofal plant a rhianta gweithgareddau a digwyddiadau

Byddwn yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd ledled Sir Ddinbych, gydol y flwyddyn.

Amser Rhigwm Dechrau Da

Mae Amser Rhigwm Dechrau Da’n corffori cymysgedd o ganeuon, rhigymau, rhythm a symudiad i wneud llyfrau’n hwyl i fabanod a phlant. Mae Amser Rhigwm hefyd yn gyfle i chwarae gemau a rhannu llyfrau a theganau newydd.

Digwyddiadau Amser Rhigwm yn eich ardal chi.

Cymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant yn cynllun gan Llywodraeth Cymru er mwyn esbonio i rhieni y manteision i'w plant o gallu siarad Cymraeg ac i rhoi cymorth ar gweithgareddau gall rheini gwneud i hybu'r iaith.  

Darganfyddwch mwy amdan Cymraeg i Blant (gwefan allanol)

Diwrnod Chwarae Rhyngwladol

Mae Diwrnod Chwarae yw'r diwrnod rhyngwladol ar gyfer chwarae, yn traddodol mae'n cael ei gynnal ar y Dydd Mercher cyntaf o mis Awst. Mae'r diwrnod yn ymgyrch sydd yn codi sylw ar y pwysigrwydd o chwarae o fewn bywydau plant.

Mwy am Diwrnod Chwarae (gwefan allanol)