Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg 

Gwybodaeth am wasanaethau integredig Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg.

Services and information

Gwiriwch os yw eich côdpost yn y rhaglen Dechrau’n Deg

Mae'r rhaglen Dechrau'n Deg ar gael i drigolion sy’n byw mewn ardaloedd cod post penodol. Gwiriwch os yw eich côdpost yn y rhaglen Dechrau’n Deg.

Teuluoedd yn Gyntaf: ein cefnogaeth

Sut allwn ni eich cefnogi chi a'ch teulu i atal sefyllfa anodd rhag mynd yn waeth.

Grwpiau, gweithgareddau a digwyddiadau

Rhagor o wybodaeth am y grwpiau, gweithgareddau a digwyddiadau a gynhelir gan Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n Deg.

Dechrau'n Deg

Nod y rhaglen yw helpu plant i gael y cychwyn gorau posibl yn eu bywyd o ran eu twf a'u datblygiad.

Gofal Plant Dechrau'n Deg

Mae Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gael i ddarparu ofal plant am ddim yn ystod tymor yr ysgol mewn lleoliad a gofrestrwyd i gyflwyno’r rhaglen Dechrau'n Deg.

Bod yn ddarparwr gofal plant Dechrau’n Deg

Os ydych yn ddarparwr gofal plant, gallwch gofrestru’ch diddordeb mewn darparu gwasanaethau Dechrau’n Deg.