Gwneud taliad

Gwneud taliad ar-lein neu ddysgu am ffyrdd eraill o dalu.

Services and information

Asiantau Gorfodi (oedd yn cael eu galw’n feilïaid yn flaenorol)

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am Asiantau Gorfodi.

Talu treth cyngor

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Talu anfoneb gyffredinol

Talu am wasanaeth rheoli pla, gwastraff masnach a gwasanaethau eraill a ddarperir gan y cyngor.

Talu gordaliad budd-dal tai

Gwneud ad-daliad ar gyfer gordaliad budd-dal tai.

Talu rhent tai

Sut i dalu eich rhent.

Talu dirwy barcio (rhybudd talu cosb)

Talwch o fewn 14 diwrnod o gyflwyno i gael disgownt.

Talu trethi busnes

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Gallwch wneud taliad AGB ar-lein os oes gennych chi eich rhif cyfeirnod.