Llyfrgell Rhuthun

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am i 5pm
 • Dydd Mawrth: 9.30am i 6pm
 • Dydd Mercher: ar gau
 • Dydd Iau: 9.30am i 5pm
 • Dydd Gwener: 9.30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Benthyca hunanwasanaeth, dychwelyd ac argraffu
 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Ofodau Digidol Unigol
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • Ramp
 • Toiled hygyrch
 • Lifft

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Grŵp darllen llyfrgell Rhuthun: trydydd dydd Iau y mis, 6:30pm
 • Cylch darllen llyfrgell Rhuthun (cyfrwng Cymraeg): trydydd dydd Mawrth y mis, 2pm
 • Llyfr a llymed (cyfrwng Cymraeg): dydd Mawrth olaf bob yn ail fis am 7pm
 • Amser Rhigwm Dechrau Da: dydd Llun (tymor ysgol yn unig) 9:30am a 11am. Mae angen archebu’r sesiynau hyn ymlaen llaw. Gallwch archebu ar-lein ar wefan Dechrau Da (gwefan allanol)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

 • Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor
 • Ciosg taliadau arian hunanwasanaeth

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Rhuthun
Stryd y Llys
Rhuthun
LL15 1DS

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01824 705274

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf: maes parcio Lôn Dogfael

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.