Ymweld â Sir Ddinbych

Gwybodaeth yn ymweld â Sir Ddinbych.

Wybodaeth ddiweddaraf coronafeirws

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Gogledd Ddwyrain Cymru (gwefan allanol)

Pethau i'w gwneud, digwyddiadau ac syniadau gwyliau yn ein cornel o Gogledd Cymru.

Parcio, ffyrdd a theithio

Gwybodaeth am feysydd parcio, trwyddedau parcio a chludiant cyhoeddus.

Mapiau tref a dinas

Mapiau tref a dinas.

Llyfrynnau llwybrau

Mae ein Hadran Dwristiaeth wedi cynhyrchu cyfres o lyfrau teithiau cerdded ar gyfer dinas Llanelwy a rhai o drefi'r Sir.