Ymweld â Sir Ddinbych

Gwybodaeth yn ymweld â Sir Ddinbych.

Services and information

Gogledd Ddwyrain Cymru (gwefan allanol)

Pethau i'w gwneud, digwyddiadau ac syniadau gwyliau yn ein cornel o Gogledd Cymru.

Parcio, ffyrdd a theithio

Gwybodaeth am feysydd parcio, trwyddedau parcio a chludiant cyhoeddus.

Mapiau tref a dinas

Mapiau tref a dinas.

Llyfrynnau llwybrau

Mae ein Hadran Dwristiaeth wedi cynhyrchu cyfres o lyfrau teithiau cerdded ar gyfer dinas Llanelwy a rhai o drefi'r Sir.

Teithio Llesol

Mae teithio llesol yn golygu cerdded a beicio ar gyfer teithiau byr bob dydd.

Public toilets

Gwybodaeth am doiledau cyhoeddus.

Llefydd aros (gwefan allanol)

Dod o hyd i le aros yn Sir Ddinbych.

Pod point (gwefan allanol)

Dod o hyd i bwynt gwefru i wefru’ch cerbyd trydan.

Adventure Smart (gwefan allanol)

Gwybodaeth am sut i baratoi’n iawn ar gyfer antur awyr agored.

Mynediad Cyfrifol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am y ffyrdd y gall beicwyr gael effaith dda ar y rhostir.

Cod Cefn Gwlad (gwefan allanol)

Cyfrifoldebau ymwelwyr â chefn gwlad a'r rhai sy'n rheoli'r tir.

Sir Ddinbych Hygyrch (gwefan allanol)

Gweld llwybrau mynediad i bobl gyda lefelau symudedd gwahanol.

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Dod yn Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych – mae’n rhad ac am ddim, yn hyblyg, hwyl ac yn llawn gwybodaeth.