Datblygu a Hyfforddi Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Mae Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu hyfforddiant, datblygiad a chymwysterau ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y maes gofal cymdeithasol. Mae’r rhaglen hon yn agored i ddarparwyr allanol, neu sefydliadau gofal cymdeithasol yn Sir Ddinbych, sy'n darparu gwasanaethau wedi’u comisiynu ar gyfer oedolion a phlant a theuluoedd.

Gyrfaoedd ym maes gofal a gwaith cymdeithasol

Ydych chi’n edrych am swydd newydd, her newydd neu eisiau newid eich gyrfa? Gallai gweithio ym myd gofal fod yn berffaith i chi.

Cyfathrebu, cysylltu. Defnyddia dy Gymraeg

Gofalwn.Cymru: y Gymraeg ym maes gofal (gwefan allanol)

Gwasanaethau a gwybodaeth

Cyrsiau a hyfforddiant ar gyfer Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth am y cyrsiau a hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol.

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal cymdeithasol

Gwybodaeth, canllawiau ac adnoddau ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol.

Recriwtio a chadw

Gwybodaeth ac adnoddau ar-lein i gefnogi recriwtio a chadw staff o fewn eich sefydliad.

Gwybodaeth am y Tîm Datblygu'r Gweithlu

Gwybodaeth am y Tîm Datblygu'r Gweithlu.

Hyfforddiant Diogelu

Gwybodaeth am yr hyfforddiant diogelu rydym yn ei ddarparu, gan gynnwys adnoddau ar-lein.

Gofalwyr

Hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer Gofalwyr a Gofalwyr Ifanc.

Cyrsiau Cymraeg

Adnoddau i’ch cefnogi chi i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o Gymraeg o fewn Gofal Cymdeithasol.