Coed, gwrychoedd a glaswellt

Rydym yn cynnal a chadw coed, gwrychoedd a glaswellt ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor. 

Services and information

Coed

Gwybodaeth am gynnal a chadw coed, gan gynnwys problemau y gallwn ni eich helpu i’w datrys a phryd i gysylltu â sefydliadau eraill.

Gwrychoedd

Gwybodaeth am wrychoedd, gan gynnwys problemau y gallwn ni eich helpu i’w datrys.

Torri glaswellt

Pryd a lle y byddwn ni’n torri glaswellt.

Gorchmynion Cadw Coed

Mae Gorchmynion Cadw Coed yn ei gwneud yn drosedd torri, tocio neu ddifrodi coed penodol mewn unrhyw ffordd.

Newid hinsawdd a newid ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd a newid ecolegol, gan gynnwys yr hyn rydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Ardaloedd Cadwraeth

Dysgwch fwy am Ardaloedd Cadwraeth Sir Ddinbych.

Bioamrywiaeth

Dysgwch am fioamrywiaeth yn Sir Ddinbych.