Coed, gwrychoedd a glaswellt

Rydym yn cynnal a chadw coed, gwrychoedd a glaswellt ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor. 

Gwasanaethau a gwybodaeth

Coed

Gwybodaeth am gynnal a chadw coed, gan gynnwys problemau y gallwn ni eich helpu i’w datrys a phryd i gysylltu â sefydliadau eraill.

Gwrychoedd

Gwybodaeth am wrychoedd, gan gynnwys problemau y gallwn ni eich helpu i’w datrys.

Torri glaswellt

Pryd a lle y byddwn ni’n torri glaswellt.

Gorchmynion Cadw Coed

Mae Gorchmynion Cadw Coed yn ei gwneud yn drosedd torri, tocio neu ddifrodi coed penodol mewn unrhyw ffordd.

Newid hinsawdd a newid ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd a newid ecolegol, gan gynnwys yr hyn rydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Ardaloedd Cadwraeth

Dysgwch fwy am Ardaloedd Cadwraeth Sir Ddinbych.

Bioamrywiaeth

Dysgwch am fioamrywiaeth yn Sir Ddinbych.

Clefyd coed ynn

Dysgwch am glefyd coed ynn, gan gynnwys beth yw’r clefyd, sut mae’n effeithio ar goed yn Sir Ddinbych, beth sy’n cael ei wneud i ddelio ag ef a gan bwy.