Cludiant cyhoeddus

Popeth y mae arnoch chi angen ei wybod am deithio yn Sir Ddinbych, o fysiau a threnau i gludiant ysgol.

Coronafeirws: Gwybodaeth ddiweddaraf 

Rydym yn cynghori teithwyr yn gryf i barhau i wisgo gorchuddion wyneb wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

1bws

1bws. Un tocyn. Un rhwydwaith. 100oedd o bosibiliadau.

Cynllunio'ch taith (gwefan allanol)

Defnyddiwch wefan Traveline Cymru i gynllunio'ch taith.

Amserau bysiau ar eich ffôn symudol (gwefan allanol)

Ewch i wefan Traveline Cymru am wybodaeth ar sut i gael amserau bysiau yn syth i'ch ffôn symudol.

Canfod gorsaf fysiau (gwefan allanol)

Defnyddiwch wefan Traveline Cymru i ddod o hyd i’ch arhosfa fysiau agosaf.

Amserlenni bws

Dod o hyd i wybodaeth am amseroedd bysiau.

Gwneud cais am bas bws

Beth sydd ei angen arnoch chi a sut i wneud cais am bas bws.

Fy ngherdyn teithio (gwefan allanol)

Teithiau rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bobl ifanc 16 - 21 oed ar draws Cymru.

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

Gwybodaeth am gludiant am ddim i ysgolion a cholegau.

Canfod gorsaf fysiau

Gwybodaeth am orsafoedd bysiau yn Sir Ddinbych.

Cwynion am gludiant cyhoeddus

Cwynion am gludiant cyhoeddus.

Rhoi gwybod am broblem gyda’r gwasanaeth bws

Rhoi gwybod am broblem gyda’r gwasanaeth bws.