Dinbych: maes parcio Lôn Ffynnon Barcer

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Lôn Ffynnon Barcer
Dinbych
LL16 3TS

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad hir.

186 lle parcio, 4 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor ar gyfer yr ardal gorchuddiedig

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn: 7am i 7pm

Dydd Sul: ar gau

Mae'r ardaloedd tu allan i'r ardal gorchuddiedig ar gael am 24 awr pob diwrnod

Taliadau

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 11pm.

  • 30 munud: £0.80
  • 1 awr: £1.50
  • 3 awr: £2.50
  • Trwy'r dydd: £4.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804260

Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn yr ardal gorchuddiedig ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security (gwefan allanol) ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.