Rhuddlan: maes parcio Stryd y Senedd

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Stryd y Senedd
Rhuddlan
LL18 5AL

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad hir.

25 lle parcio, 2 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 11pm.

1 awr: am ddim*

*Mae Cyngor Tref Rhuddlan yn rhoi parcio am ddim am awr yn y maes parcio hwn. Er hyn, bydd arnoch angen cael tocyn o’r peiriant talu ac arddangos neu gadw sesiwn awr o barcio drwy PayByPhone i gymryd mantais o’r parcio am ddim.

  • 3 awr: £2.50
  • Trwy'r dydd: £4.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804280

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.