Y Rhyl: Theatr y Pafiliwn

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Theatr y Pafiliwn
East Parade
Y Rhyl
LL18 3AQ

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

244 lle parcio, 10 lle parcio ar gyfer yr anabl. A maes parcio gorlif.

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Sul: 7am tan hanner nos.

Taliadau

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 11pm.

Mawrth i Hydref

  • 1 awr: £1.50
  • 4 awr: £4.00
  • Trwy'd dydd: £5.00

Tachwedd i Chwefror

  • 1 awr: £1.00
  • 4 awr: £1.50
  • Trwy'd dydd: £3.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804285

Mae’r maes parcio ar gau dros nos.

Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn y maes parcio hwn ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security (gwefan allanol) ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.