Addysg cyfrwng Cymraeg

Dysgwch fwy am fanteision addysg cyfrwng Cymraeg. 

Services and information

0 i 4 oed

Gwybodaeth am sesiynau Cymraeg i blant 0 i 4 oed.

3 i 11 oed

Gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg i blant 3 i 11 oed.

11 i 18 oed

Gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg i blant 11-18 oed.

Manteision addysg cyfrwng Cymraeg

Dysgwch fwy am holl fanteision addysg cyfrwng Cymraeg.

Chwalu'r Chwedlau

Dyma atebion ar gyfer y mythau addysg cyfrwng Cymraeg mwyaf cyffredin y mae rhieni a gwarcheidwaid yn ein holi ni amdanynt.

Cefnogaeth i newydd-ddyfodiaid

Dysgwch fwy am y gefnogaeth i ddysgwyr (newydd-ddyfodiaid) ym mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 nad ydynt wedi derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn flaenorol.

Cynllun Trochi Uwchradd yn Sir Ddinbych

Dysgwch fwy am y cynllun sy’n helpu dysgwyr nad ydynt wedi derbyn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg, i dderbyn addysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg.