Cefnogaeth ysgolion ac addysg

Gwybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn yr ysgol.

Advicelink Cymru - Yma i helpu gyda chostau byw

Os nad ydych chi’n siŵr pa gymorth sydd ar gael i chi, gall Advicelink Cymru eich helpu i ddarganfod beth sydd ar gael a sut i hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi.

Mwy am Advicelink Cymru (gwefan allanol)

Services and information

Cinio Ysgol am Ddim

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol fe all eich plentyn chi dderbyn cinio ysgol am ddim.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Canolfannau Clyd (Croeso Cynnes gynt)

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

Grant Hanfodion Ysgol

Mae modd i rai rhieni dderbyn grant tuag at brynu gwisg ysgol ac offer.

Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd

I helpu â chostau byw cynyddol, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd pob disgybl cynradd yn cael cynnig prydau ysgol am ddim erbyn 2024.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (gwefan allanol)

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn £30 o LCA wythnosol yn ddibynnol ar eich oedran, p’un a ydych yn byw yng Nghymru ac yn astudio cwrs academaidd neu alwedigaethol llawn amser sy'n gymwys.

Urddas mislif

Eitemau mislif am ddim i fyfyrwyr (8 – 18 oed) a phreswylwyr sy’n derbyn budd-dal incwm isel yn Sir Ddinbych.

Sioeau Deithiol Costau Byw

Mae ein sioeau teithiol Costau Byw yn darparu gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael i helpu pobl gyda chostau byw.