Ymweld â'r Rhyl

Mae'r Rhyl yn dref glan môr Brydeinig nodweddiadol. Ers cenedlaethau, dyma'r lle i fynd os oes arnoch chi awydd teimlo'r tywod rhwng bodiau eich traed, yr awel yn eich gwallt a hufen iâ mawr yn eich llaw.

Services and information

Canllaw i Ymwelwyr i'r Rhyl (Gwefan Gogledd Ddwyrain Cymru)

Gall ymwelwyr, ymwelwyr dydd a phreswylwyr y Rhyl weld gwaith peirianneg gwych tra bod yr amddiffynfeydd arfordirol yn cael eu creu. Mae'r promenâd enwog yn cael ei drawsnewid ac mae'r dref gyfan ar agor i fusnes. Dyma sut i ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch a gwneud y mwyaf o'r Rhyl.

Llwybr Sain y Rhyl (gwefan allanol)

Gallwch lawrlwytho taith gerdded sain newydd sbon y Rhyl. Mae ar gael am ddim ar yr ap izi.TRAVEL.

Llwybr Tref y Rhyl (gwefan Gogledd Ddwyrain Cymru)

Gallwch Archwilio'r Rhyl gan ddefnyddio ein Canllaw i Lwybr y Dref.

Parc Dŵr SC2 (gwefan allanol)

Parc Dŵr a Chanolfan Antur y Rhyl yw SC2.

Theatr Pafiliwn y Rhyl (gwefan allanol)

Beth sydd ymlaen, gwybodaeth am archebu a mwy.

Bwyty 1891 (gwefan allanol)

Bwyty a bar modern a chwaethus ar lawr cyntaf Theatr y Pafiliwn ar lan y môr yn y Rhyl.

Ymweld â'r Rhyl (gwefan Gogledd Ddwyrain Cymru)

Gallwch ddarganfod mwy am ymweld â'r Rhyl ar wefan Gogledd Ddwyrain Cymru.

Harbwr y Rhyl

Gwybodaeth am Harbwr y Rhyl.

Pont y Ddraig

Beicio / Gerdded Pont y Ddraig.

Llyn Morol

Gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau hwylio, canŵio a sgïo dŵr yn y Llyn Morol.

Amgueddfa'r Rhyl

Ewch am dro ar hyd 'Pier Edwardaidd' i ddarganfod mwy am hanes y Rhyl.

Canolfan Groeso'r Rhyl

Gwybodaeth ac amseroedd agor.

Traethau yn y Rhyl

Gwybodaeth am draeth y Gorllewin, Canol, Dwyrain a Splash Point yn y Rhyl.


Tudalennau cysylltiedig

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Meysydd Parcio yn y Rhyl

Dod o hyd i faes parcio.