URLs Byr

Gallwch ddefnyddio un o'n URLs byr syml, clir i gysylltu ag ardal o'n gwefan:

Budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian

Biniau ac ailgylchu

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Busnes

Gofal plant a rhianta

Cymunedau a byw

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni: www.sirddinbych.gov.uk/cysylltu

Coronafeirws (COVID-19)

Coronafeirws (COVID-19): www.sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Treth y cyngor

Treth y cyngor: www.sirddinbych.gov.uk/treth-y-cyngor

Addysg ac ysgolion

Argyfyngau

Iechyd yr amgylchedd

Iechyd a gofal cymdeithasol

Iechyd a gofal cymdeithasol: www.sirddinbych.gov.uk/iechyd-a-gofal-cymdeithasol

Tai, digartrefedd a landlordiaid

Tai: www.sirddinbych.gov.uk/tai

Swyddi a gweithwyr

Hamdden a thwristiaeth

Fy nghyfrifon

www.sirddinbych.gov.uk/fy-nghyfrifon

Trwyddedau, hawlenni a Safonau Masnach

Taliadau

Gwneud taliad: www.sirddinbych.gov.uk/talu

Newyddion

Newyddion: www.sirddinbych.gov.uk/newyddion

Parcio, ffyrdd a theithio

Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Gwefan

Eich Cyngor