Amgueddfeydd a thai hanesyddol

Gwybodaeth ar yr amgueddfeydd a’r tai hanesyddol yn Sir Ddinbych.

Services and information

Carchar Rhuthun

Ewch i ymweld â’r unig garchar dull Pentonville i’w adeiladu’n bwrpasol sydd ar agor i’r cyhoedd.

Nantclwyd y Dre

Ewch i ymweld â Thŷ tref ffrâm bren rhestredig Gradd I a gerddi hanesyddol.

Amgueddfa Llangollen (gwefan allanol)

Dewch i ddysgu am Amgueddfa Llangollen.

Amgueddfa'r Rhyl

Gwybodaeth ar yr amgueddfa sydd yn llyfrgell y Rhyl.

Plas Newydd, Llangollen

Oriau agor ac ym mhle y mae o.

Cestyll a safleoedd crefyddol

Canfod castell neu safle crefyddol yn Sir Ddinbych.