Llygredd

O ansawdd aer i lygredd sŵn, cewch wybodaeth ar sut i adrodd problemau fel tipio anghyfreithlon a setlo anghydfodau efo cymdogion swnllyd.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Cwynion sŵn

Sut i adrodd llygredd sŵn.

Ansawdd dŵr

Byddwn yn monitro cyflenwadau dŵr cyhoeddus a phreifat, pyllau nofio a dŵr ymdrochi.

Ansawdd aer

Gwybodaeth ar fonitro ansawdd aer, llygredd mwg a phroblemau aroglau.

Tir llygredig

Beth ydi tir llygredig a sut i adrodd digwyddiad.

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Sut i roi gwybod i ni os bydd sbwriel wedi ei ddympio’n anghyfreithlon.

Cael gwared ag asbestos

Ein cyngor ni ar ddelio ag asbestos.

Radon yn y cartref ac yn y gweithle

Mae llawer o adeiladau'n cynnwys radon ond mae'r lefelau fel rheol yn isel a'r perygl i iechyd yn fychan.