Yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych

Os rydych yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych, hysbyswch ni am ddigwyddiad ar lein.

Hysbyswch ni am ddigwyddiad arlein

Sut allwn ni helpu

Gallwn gefnogi eich digwyddiad drwy helpu i’w hyrwyddo ar draws ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol a gwefan Gogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym wedi llunio pecyn gwaith digwyddiadau i helpu trefnwyr digwyddiadau yn y camau o gynllunio digwyddiad.

Protect UK

Gweld Pecyn Cymorth Digidol i Fusnesau am Ymgyrch Gwyliadaeth y Gaeaf 2022/23 (gwefan allanol)

Pam cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych?

Dyma ein 5 prif reswm pam ddylech gynnal eich digwyddiad yn Sir Ddinbych;
  • Lleoliadau rhagorol ar draws y sir sy'n gallu cynnal unrhyw beth o gyngherddau cerddorol, i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored a dan do a sioeau awyr cyffrous
  • Cysylltiadau cludiant i rai o'r ardaloedd adeiledig mwyaf ym Mhrydain, gan gynnwys Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi a Birmingham
  • Ystod eang o adnoddau naturiol, gan gynnwys traethau godidog yn y Gogledd ac un o ddim ond pum ardal o harddwch naturiol eithriadol yng Nghymru, Bryniau Clwyd ac AHNE Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd UNESCO Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte sy’n 18 cilomedr o hyd
  • Rhaglen o ddigwyddiadau sy’n gadarn ac sy’n datblygu gan annog economi’r ardal gyda chymorth tîm marchnata a digwyddiadau o fewn y Cyngor
  • Ein gweledigaeth yw, erbyn 2020, bydd gan Sir Ddinbych raglen o ddigwyddiadau wedi’u rheoli'n dda a'i lledaenu ar draws y tymhorau a lleoliadau yn Sir Ddinbych, sy'n cyfrannu at yr economi leol, gan greu gwariant ychwanegol gan ymwelwyr a chyfleoedd ychwanegol ar gyfer cyflogaeth yn y sectorau ategol

Dogfennau cysylltiedig