Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

CDLl Ddiweddariad Covid-19

Rydym yn gweithio i ddatblygu tystiolaeth dechnegol gefndirol ar gyfer CDLl Newydd Sir Ddinbych, ond mae’r argyfwng Covid-19 presennol yn effeithio ar wneud penderfyniadau, ymgysylltu â’r cyhoedd a gwaith maes, felly bydd yn rhaid i ni adolygu’r amserlen ar gyfer y CDLl Newydd a nodwyd yn ein Cytundeb Darparu.

Byddwn yn adolygu’r Cytundeb Darparu pan fyddwn yn gwybod mwy am y cyfyngiadau sy’n cael eu codi.

Services and information

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Gwybodaeth ar y Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Canllawiau Cynllunio Atodol

Canllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd a drafft, Briffiau Datblygu Safle a Nodiadau Canllaw Datblygwr.

Tystiolaeth, monitro a gwybodaeth

Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl, Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai a mwy.

Y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig

Dogfen a mapiau’r CDLl mabwysiedig.

Ymgynghoriadau cyfredol

Ymgynghoriadau cyfredol y Cynllun Datblygu Lleol.